PEMA Meat Group: "van de wei tot op het bord"

De PEMA Meat Group is gespecialiseerd in het hele verwerkingsproces van rundvlees. Trouw aan ons motto "van de wei tot op het bord" bewaken we die verwer­king­spro­cedure van A tot Z: van de aankoop van runde­ren via de slacht tot de levering van het verwerkte vlees aan slagers, vleeshandelaren, restau­rants en grootkeu­kens.

De PEMA Meat Group omvat drie bedrijven: het slacht­huis PEGRI, het vleesverwerkingsbedrijf P&M Eifeler Fleischbetrieb en het transportbedrijf Eurobetail. Wij leveren zowel aan de klein- als aan de groot­han­del.

Kwalitatief hoogwaardige eindproducten voor de consu­ment

De bundeling van drie verschillende activiteiten onder één dak heeft voor de consument één doorslagge­vend voordeel: kwaliteit. Immers, de PEMA Meat Group staat met haar naam voor het eindproduct, dat bij de con­su­ment op het bord komt. Kwaliteit vereist trans­pa­rantie en voedsel­veiligheid.

Topkwaliteit tegen beste prijzen

Tot de PEMA Meat Group behoren Sl­achthuis PEGRI, vleesverwerkingsbedrijf P&M Eifeler Fleischvertrieb en transportbedrijf Eurobe­tail. Het slachthuis en vleesver­werkingsbedrijf P&M Eifeler Fleischvertrieb bevinden zich naast elkaar in de Sankt Vither indus­triezone. Deze directe nabijheid van elkaar garandeert topkwali­teit tegen de beste prij­zen. Het transportbedrijf en de maat­schappelijke zetel van de PEMA Meat Group zijn geves­tigd in het Luxemburgse Weis­wampach, ongeveer 20 kilome­ter van Sankt Vith.

 

Veehandel enTransport

www.eurobetail.lu

Slachten van runderen

www.pegri.be

Snijden en verwerken van runderen- en varkens

www.pm-eifel.com

Sterke punten: productdiversiteit en flexibiliteit

Brede diversiteit in producten en flexibili­teit­ beho­ren ongetwijfeld tot onze sterke punten. In ons ver­werkingsbedrijf produ­ceren wij ongeveer 8.000 ton vlees per jaar, waarvan 80% rundvlees en 20% varkens­vlees. Bij het verwerkingsbedrijf kunnen grote klanten individuele vleespakketten bestellen van verschil­lende rassen en naar wens gesneden en samengesteld. Bij de levering besteden we aandacht aan een gesloten koel­circuit en zo kort mogelijke transportroutes. Dat laatste geldt ook voor de levende dieren, die wij voor het grootste deel van binnen een straal van 250 kilo­meter betrekken.